ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ - "TINOTECH" - ПЕРНИК

Данни за контакт

Социални мрежи

Информация

ТИНОТЕХ е създадена през 2007 г. Опитът ни е основно в областта на проектирането, производството и инсталиране и  експлоатация на отоплителни системи, съчетан със съвременните изисквания за отопление и климатизация Занимаваме се с производство и монтаж на отоплителни системи с използване на ВЕИ.
 
В началото започнахме със слънчеви панели, но истински ефективното използване на слънчевата енергия започна с разработката на термопомпени системи. Успяхме да интегрираме класически слънчеви панели и термопомпа. Получи се бивалентна отоплителна система с отлични енергийни показатели. Високото качество и параметри на системата, обаче, се сблъскаха с ниската покупателна способност на повечето клиенти в България. Така се стигна до използване идеята за директно изпарение на фреон в Термодинамичен Слънчев Панел (ТДСП).
 
ЕKO 1
 
HEETEX, модел  ECO1 е с вграден  топлообменник и циркулационна помпа. Той може да се използва с всеки бойлер  със серпентина. Предназначен е за затопляне на БГВ до 55° C, подпомагане на отоплителна система, или за самостоятелна работа с нискотемпературен радиатор или подово отопление. При консумация от 420-840W, топлинната мощност е 1800-2900W.
 
EKO 2
 
HEETEX , модел ECO2 е с вграден  топлообменник и циркулационна помпа. Той може да се използва с всеки бойлер  със серпентина. Предназначен е за затопляне на БГВ до 55° C, подпомагане на отоплителна система, както и за самостоятелна работа с нискотемпературни радиатори и/или подово отопление. При консумация от 620-1140W, топлинната мощност е 2800-5400W.
 
EKO 4
 
Системата ЕСО4 се изгражда от комбинацията на две термопомпи ЕСО2. Това позволява изграждането и да се направи на етапи (във времето) както и ползването на една или две термопомпи едновременно в зависимост от нуждите. Решението е особено подходящо при ползване на системата не само за БГВ, а и за отопление на помещения, басейни или технологични обекти.
 
EKO 6
 
Моделът HEETEX, ЕСО6 е с вграден топлообменник и циркулационна помпа. Предназначен е за затопляне на БГВ и/или отопление на помещения с нискотемпературни вътрешни отоплителни тела ( водно подово, конвекторно отопление или с нискотемпературни радиатори( с по-голяма повърхност) ). Температурата на БГВ е 55° C, като в режим отопление също може да я достигне в зависимост от баланса на мощностите.
 
ХИБРИДНИ СИСТЕМИ
 
Защо да изберем HEETEX Hybrid термодинамична система?
Благодарение на напредъка на отоплителната техника, сега е възможно да се съчетаят хибридни системи слънце / въздух-вода съвместно с  широко използваните кондензни газови котли или електрически котли (класически или електролизни). Така  всяко домакинство може да намали разходите за енергия през отоплителния сезон и да използва Битова Гореща Вода постоянно. Това дава на Heetex широко приложение, както за изграждане на нови хибридни системи, както и за промени в съществуващите отоплителни системи в хибридни.
 
СИСТЕМИ С  ПОРЪЧКА
 
Изработвани модели след поръчка и специфициране на изискванията. Подходящи за отопление, БГВ и отопление на големи обеми вода.
Специфично при работа
 
   За предпочитание е слънчевите панели да бъдат ориентирани на ЮГ, но също така е възможно да с а ориентирани в югоизточна и северозападна  посока. Разликата в резултатите ще бъде по-ниска от 10-12%.
•Като се вземе предвид ефектът на вятъра върху ефективността, панелите трябва да се поставят на място така че и вятърът да се използва през зимата.
•Монтирането на панелите  до топлоизлъчващи тела (стени, покриви), възможността да се осигури добра циркулация на въздуха покрай тях, както и позиционирането за директно огряване от слънцето са фактори които повишават ефективността им.
•Ъгълът на слънцето, спрямо хоризонталата, варира в зависимост от сезона.
•През зимата слънцето е ниско над хоризонта, а  лъчите са по допирателна.
•За да се извлече максимална полза от слънчевата светлина върху панела, трябва да изберете ъгъл между 45 ° и 90 ° (за зимен добив панелите трябва да бъдат по- изправени, като се приеме ъгъл, близък да разликата между 90 и минималният ъгъл на зимното слънцестоене в мястото на монтаж).
•Няма увеличен риск от прегряване през лятото. Панелите се вентилират естествено и температурата им не превишава 70гр.Целзий при околна температура над 35 0С и силно слънцегреене.
•Панелите са устойчиви на външни влияния от типа на градушка, сняг, дъжд или твърди предмети, стига да не се пробие самият панел в зона на канал за фреон.
•Пълна защита от корозия с 30 микрона анодизиран слой.
•Ниско тегло на панел (<8 кг.)
•Няма опасност от замръзване,  не е необходимо размразяване.
•Минимална поддръжка.
 
 ДРУГИ СИСТЕМИ
 
  • Пелетни котли
  • Термопомомпи вода/вода
  • Термопомомпи въздух/вода
  • Термозависим модулатор на мощност
  • Електро котли
  • Климатизация и вентилация
  • Водосъдържатели и буферни съдове
 
Лесен монтаж и експлоатация, практически без поддръжка
 
Ниско тегло на панел (<8кг)
 
Екологично решение за отопление
 
Устойчивост на външни влияния – градушка, сняг, дъжд, твърди предмети.

Коментари

Няма коментари