Licence

Условия 1. Тези правила и условия определят как да използвате услугата с името www.bulgariacatalog.bg-www.bulgariakatalog.bg & www.bulgariacatalog.net ("Услугата"), предоставена от дружеството „ЕВРОСОЛД“ ЕООД. 2. Чрез услугата, предоставяна на потребителя възможността а) да се търси от базата данни на бизнеса на дадена компания или професионален физическо лице, използващо като ключови думи име на фирма или професионална име или вида и местоположението на дружеството или професионална пишете на окръга или района или маршрута на седалката б) идентифициране на географското карта, предоставена на уебсайта къде точно се намира мястото на стопанска дейност или професионална търси в) насърчаване на компанията данните си (по-специално име или Име, вид фирма и седалище) и да включи тази сред бизнеса и специалисти, вписани в базата данни на компанията. 3. За улеснение на потребителите на услуги и в зависимост от категорията на бизнес или професионални частни лица към началната страница на сайта са най-популярните категории предприятия и професионалисти, така че потребителят да изберете един от тях и определяне на мястото, което го интересува, може бързо за търсене на информация погледнете. 4. услугата, предоставяна от този сайт и на съдържанието, публикувано в тях, включително карти, снимки или видео могат да се използват само за лична, некомерсиална употреба. Търговският използването на този уебсайт, е забранено. 5. Потребителят е отговорен за достъп до този сайт и сервиз и е задължен да ползвате услугите на сайта за законни цели и в съответствие със справедливата практика. Това е изрично договорено, че забранени потребители на услугата, за да използват технически средства за достъп до базата данни на сайта. Например, не можете да използвате софтуера за автоматизирано извличане на данни за лична или професионална употреба. 6. Настоящото сайта е собственост на компанията. Услугата и съдържанието (например: данни, бази данни, софтуер, снимки, видео, информация, лога, търговски марки) показва или предоставя на посетителите на сайта, за лична употреба, са под закрила на правата върху интелектуалната собственост и законите за търговските марки. Техният външен вид на сайта не представлява преотстъпване или прехвърляне на лицензията. Всяко копиране, възпроизвеждане, представяне, адаптация, модификация, публикуване, разпространение на услуги и / или съдържанието на сайта по никакъв начин, изцяло или частично, дали съдържанието принадлежи на фирмата или от трета страна, е забранено. Забранени, в допълнение, модификация и / или изтриване на авторски права, търговски марки или снимките, които могат да се появят на интернет страницата или съответните карти. По-специално, за снимки с местата, които са изпратени от потребителите приемането на настоящите условия за ползване, че потребителите предоставят на "www.bulgariacatalog.bg" прост лиценз, а именно спиране на снимките в този сайт. Потребителите, които изпращат своите снимки посочва, че това са собствената си работа, или че са получили съгласието на своя законен притежател за тях виси в "www.bulgariacatalog.bg" и че те са нарушили правата на интелектуална собственост върху снимките. Фирмата е по никакъв начин не отговаря за всяко нарушение на правата върху горната снимка, отговорност, че е взето единствено от страна на потребителя, който е изпратил снимката. 7. Съдържанието и услугата се предоставя "както е". Фирмата не носи отговорност за наличността, пълнотата, валидността, пълнотата на информацията. H изпълнение на маршрутизиране от адрес в адрес или забележителност резултат алгоритъм и не може да бъде възможно най-кратък. Фирмата не носи отговорност за решения на потребителите въз основа на информацията, съдържаща се на този сайт, или достъпни чрез него. Всеки потребител е единствено отговорен за защитата на личните антивирусен софтуер и хардуер. 8. Компанията не може да гарантира, че услугата ще бъде на разположение по всяко време, без почивка, и тя ще работи без грешки и нарушения. Поради технически условия, които не влияят на компанията може да бъде прекъсване, особено в случай на липса на интернет или на интернет страницата, както и временно прекъсване на услугата. Това важи и в случай на мерки за поддържане и актуализиране. Потребителят декларира, за да се съобразят с тези мерки, доколкото е възможно да се проведе извън нормалното работно време и съобщава навременно и свързаните с тях неблагоприятни ефекти в разумна степен. Такова временно липсват на услугата не е дефект. Фирмата не носи отговорност за всички вреди, причинени от звука се дължи на използването и / или липсата на периода на услуги, информацията в този сайт. 9. "www.bulgariacatalog.bg" може да включва линкове ("връзки") към други сайтове, които са контролирани от трети страни. Тези връзки са предоставени за удобство на потребителите и не предполагат, че компанията поддържа такива сайтове или приеме съдържанието им. Ако потребителят избере да използва тези връзки трябва да са наясно, че оставянето на интернет страницата на дружеството и че дружеството няма контрол върху сайтовете на трети страни. Ето защо, при никакви обстоятелства не е фирмата, която отговаря за съдържанието на уебсайтове, към които се отнасят до връзките на поверителността на информацията, която потребителят предоставя по време на посещението си в сайтовете на трети страни, нито за който и да е финансова или друга загуба или повреда може да пострада. Тези условия не се прилагат за уебсайтове на трети страни. Потребителят трябва да се действа внимателно и да бъде информиран за спазване правилата за поверителност на уеб сайтове, посетени. 10. Личните данни на потребителите, които желаят да бъдат включени в базата данни на фирми и специалисти на компанията ще бъдат обработени (без ограничение събират, записват, организирани, съхранени), за да се извършва услугата, както и за насърчаване на услуги и продукти на компанията и в съответствие с правото на неприкосновеност на личния живот (ако е приложимо). Използването на услугата на тези потребители да доведе осигуряването на тяхното съгласие за компанията за обработка на техните данни в службата. 11. Потребителите могат да се свържат с компанията през номер +35924425800 или чрез изпращане на съобщение на info@bulgariacatalog.net~~V. Чрез по-горе начини на комуникация потребителят може да потвърди, неговите лични данни, поддържани от дружеството в информационните системи, което кандидатства за корекция, промяната или да ги изтриете. Ако потребителят иска да изтрие от базата данни, поддържана от дружеството следва да изпрати декларация, подписана от заличаването на системата за информационен компания имейл info@bulgariacatalog.net. В противен случай, т.е. когато дружеството не получава изявление, подписано потребител, за да изтриете информацията от системата си запазва правото да поддържа лични данни на потребителя в рамките на услугата и изпращане на рекламни съобщения. 12. Фирмата (на същата и / или в сътрудничество с трети страни, специализирана за тази цел) събира информация за трафика в този сайт, за да се броят на посетителите, статистически данни за износа и подобряването на функционирането, по-специално чрез използването на бисквитки , уеб маяци и т.н. По време на всяко посещение на страниците на сайта, който посещава потребителят, заедно с бисквитките те могат да съдържат, може да бъде "зареден" на компютъра на потребителя. Бисквитките са текстове-архиви, чрез които сървърът разпознава компютъра на посетителя на сайта. Тези бисквитки се съхраняват на компютъра на потребителя, само за да се постигне осъществяване или улесняване на предаването на комуникация през електронна съобщителна мрежа, или когато е необходимо да се предостави услугата, която е поискала потребителя. Крайният потребител може да настроите браузъра (браузър) по такъв начин, че да предупреди за използването на бисквитки, в специфични услуги на уебсайта "www.bulgariacatalog.bg" или да откаже да приеме използването на бисквитки, в никакъв случай. 13. Компанията има правото да променя или допълва услугата, както и реда и условията на сайта. Всяка промяна ще бъде обявен на интернет страницата "www.bulgariacatalog.bg". 14. Използването на тази услуга предполага пълно приемане на настоящите условия за ползване. 15. Тези условия за ползване се уреждат от българското право. При възникване на спорове във връзка с тези условия се считат за компетентни съдилища от страна на България.