„ЮНИОН БАЛКАНС БИЗНЕС“ ООД

Данни за контакт

Социални мрежи

Информация

„ЮНИОН БАЛКАНС БИЗНЕС“ ООД/“UNION BALKANS BUSNESS” Ltd. е създадено през октомври 2011 год. с  цел да помага на чуждестранните граждани и инвеститори да организират своя бизнес в България.Дружеството, често наричано от своите партньори за краткост „ЮББ“/”UBB”,  има за своя основна задача да олеснява и подпомага развитието на бизнес отношенията между балканските държави, чийто център е именно България. Ние ще ви помогнем в създаването на вашето ново дружество в България или ще организираме преместването на вашата фирма, осигуряваме професионално счетоводно и юридическо  обслужване, за да се присъедини вашата фирма към динамичния пазар на България, с удоволствие ще ви съдействаме при намирането на подходящ персонал, създаването на реклама, интернет сайт, регистриране на автомобили, разкриване на банкови сметки, както и при търсенето на подходящо помещение за вашата дейност. При необходимост според дейността ви ще ви информираме и ще  подготвим документите ви за съответния лиценз.

Коментари

Няма коментари